Aktualności

ILS się rozwija

ILS się rozwija

Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS jeszcze w tym roku zostanie powiększone o nową halę. Łącznie obiekt będzie dysponował 4 halami, w tym główną o powierzchni 30 tys. m2.

2017-01-18

20 grudnia ILS Sp. z o.o. podpisało umowę na rozbudowę Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS. Wykonawcą prac będzie firma Awbud - wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w takich obszarach, jak budownictwo komercyjne i ogólne, realizacja obiektów przemysłowych, rewitalizacja obiektów, realizacja w obszarach ekologii i energetyki, prace instalacyjne, prace żelbetowe.

Zakres zadania obejmuje budowę kolejnej, czwartej już hali magazynowej. Zgodnie z planem, ma mieć ona 4553 m2 powierzchni. W jej południowej ścianie będzie zlokalizowanych 6 bram, w tym 5 dokowych. Ponadto zostaną zbudowane jeszcze łączniki pomiędzy istniejącymi już halami, a także taki, który połączy z obiektem nową halę. W planie jest zadaszenie powstałej w efekcie 1000-metrowej przestrzeni między budynkami oraz łącznikami, która będzie pełnić rolę wiaty. Rozbudowane zostaną też drogi, które skomunikują nowe obiekty wewnątrz centrum. Projekt przewiduje również modernizację dwóch istniejących, mniejszych hal, polegającą na montażu instalacji oświetleniowej i przeciwpożarowej.

Zakończenie prac zaplanowano na 31 sierpnia 2017 roku. Koszt inwestycji to 13,9 mln zł.

Obecnie Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS składa się z 3 hal. Powierzchnia głównej, zbudowanej od zera, wynosi 30 tys. m2 i znajduje się w niej 56 tys. m2 zabudowy regałowej. Dodatkowo do potrzeb centrum dostosowano jeszcze 2, już wcześniej istniejące, budynki, w których przygotowano hale magazynowe o powierzchni po 5 tys. m2 każda. W nowoczesnych obiektach ILS wykorzystywana będzie nowoczesna technologia w postaci specjalnie zaprojektowanego systemu do sortowania towarów. Umożliwi on przesortowanie 30 tys. sztuk towaru na godzinę.

Oprócz podpisania umowy na rozbudowę ILS, w grudniu zostały również podpisane protokoły odbioru końcowego z firmą Goldbeck, wykonawcą budowy centrum, oraz z firmą Beumer, dostawcą systemu taśmociągów i sorterów.

Testy magazynu w ILS

12 listopada w Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS odbyły się testy magazynu. Ich celem było sprawdzenie poprawności przebiegu całego procesu od momentu przyjęcia towaru aż do jego wydania.

2016-11-22

Testy miały miejsce 12 listopada. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS, członkowie zespołu wdrożeniowego, jak również ponad 200 przyszłych pracowników magazynu. Były to pierwsze testy angażujące tak duże grono.

Testy polegały na weryfikacji poprawności przebiegu całego procesu począwszy od momentu przyjęcia towarów, poprzez ich sortowanie, aż do wydania do klienta docelowego. Celem tych działań było sprawdzenie komunikacji między systemami ILS oraz firm Beumer – dostawcy sorterów i systemu transportu wewnętrznego i Asseco – dostawcy systemu zarządzania magazynem. Testy były jednocześnie okazją, by zweryfikować założenia podjęte w trakcie projektowania architektury systemu. Ponadto, była to również szansa, by przyszli użytkownicy, a więc pracownicy magazynu, mogli ocenić i przedstawić swoje opinie na temat komfortu pracy i jej ergonomii.

Sobotnie działania w Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS trwały ok. 6 godzin. Przebiegły poprawnie, a zakończyły się podsumowaniem oraz zebraniem wniosków. Podczas procedury zwrócono uwagę na kilka miejsc, w których cykl można usprawnić. Co jednak najważniejsze, testy udowodniły, że główny proces działa bez zarzutu.  Testy magazynu nie były ani pierwszymi, ani ostatnimi, które zaplanowano przed otwarciem Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS. Na początku grudnia odbędą się jeszcze testy oraz odbiór automatyki. Z kolei na początku 2017 roku będzie mieć miejsce ostateczny odbiór systemu. Wcześniej odbyły się m.in. testy nowoczesnych sorterów oraz testy procesu przyjęcia towarów.

Otwarcie Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS przewidziano w styczniu 2017 roku.

Minister odwiedziła ILS

Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, na zaproszenie Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych odwiedziła Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat problemów niezależnej branży motoryzacyjnej.

2016-11-02

Wizyta w Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS miała miejsce 11 października. W spotkaniu z Jadwigą Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, wzięli udział m.in. Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Krzysztof Soszyński, wiceprezes zarządu Inter Cars SA oraz Wojciech Aleksandrowicz, prezes zarządu ILS Sp. z o.o.


Alfred Franke zaprezentował pani minister działalność SDCM i zwrócił uwagę na główne problemy niezależnej branży motoryzacyjnej, w szczególności związane z aktualnie toczącymi się pracami legislacyjnymi w Unii Europejskiej na temat telematyki i homologacji.


Podczas wizyty minister Jadwiga Emilewicz zapoznała się również z działalnością Inter Cars, historią powstania i rozwoju spółki. Krzysztof Soszyński mówił także o systemie filialnym, dynamice wzrostu całej grupy Inter Cars oraz perspektywach rozwoju i planach na przyszłość w dystrybucji części motoryzacyjnych. - Przewidujemy, że w 2020 r. ponad 60% przychodów grupy kapitałowej będzie pochodziło z zagranicy. Stajemy się kluczowym podmiotem w tym segmencie również w Europie. Wspieramy polską przedsiębiorczość i rodzimy kapitał – podkreślał wiceprezes zarządu Inter Cars.


Z kolei Wojciech Aleksandrowicz przybliżył zagadnienia związane z logistyką firmy. - Transport organizowany przez ILS przejeżdża rocznie 25 milionów kilometrów. Z magazynów wydawanych jest ponad 120 milionów sztuk towarów – mówił prezes zarządu ILS Sp. z o.o.


Ważnym punktem spotkania było zwiedzanie, będącego już na ukończeniu, Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju miała okazję zobaczyć główną halę obiektu o powierzchni 30 000 m2 oraz poznać pracę nowoczesnego systemu do sortowania towarów.


Z zainteresowaniem pani minister spotkały się także podejmowane oraz planowane przez Inter Cars działania z zakresu edukacji i wspierania szkolnictwa zawodowego, wśród których wymienić można program „Młode Kadry”.

Serce logistyki Inter Cars

Na 15-hektarowej działce, zakupionej przez Inter Cars w 2013 r. w Zakroczymiu, powstaje największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum logistyczne branży motoryzacyjnej – Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS. Na początku 2017 r. ma ono przejąć rolę magazynu w Czosnowie Jego budowa ma kosztować ponad 180 mln zł.

2016-10-07

Do pierwszego spotkania z przedstawicielami firmy Beumer, będącej dostawcą rozwiązania dotyczącego systemu taśmociągów i sorterów w Czosnowie, doszło w listopadzie 2013 r. Po miesiącach negocjacji i uzgodnień w styczniu 2015 zdecydowano się na współpracę z tą firmą, gdyż pozostałe nie były w stanie dostarczyć rozwiązania specyficznego dla branży auto-moto. Od lutego zajęto się projektowaniem detali i ich akceptowaniem, a w październiku zaczął się montaż sorterów. Dziś zaawansowanie wszystkich robót systemowych można ocenić na około 95%. W całości zakończono roboty drogowe. Przed budynkiem biurowym oraz halami magazynowymi powstał ogromny parking osobowy, także rozbudowano parkingi dla dostawców (na ok. 60 samochodów ciężarowych). Ponadto, wykonano drogi dojazdowe, chodniki i zagospodarowano tereny zielone. Gotowy jest główny budynek biurowo – socjalny, dyspozytornia i budynki techniczne.

Połączone ze sobą elementy

Najważniejszym magazynem jednak jest hala o powierzchni 30 tys. m² – największy obiekt w centrum, w którym ma pracować około 950 osób na trzech zmianach. Obok znajduje się trzypiętrowy budynek biurowy mający 1200 m² na jednym poziomie, przeznaczony dla ok. 200 pracowników. Prace związane z budową obu obiektów zakończono na przełomie 2015 i 2016 r. Wybudowano też parking na 600 samochodów i zmodernizowano istniejące hale – numerowane odpowiednio 22 i 23, każda o powierzchni ok. 5 tys. m². Hala 22 z resztą centrum będzie połączona łącznikiem z bramami oraz taśmociągiem, za pomocą którego mniejsze opakowania będzie można dostarczać do sortera wysyłkowego. Hala ta posiada trzy poziomy z obrotowymi regałami zabudowy regałowej i nitkę taśmociągu o około 30-40 m długości. Magazynowane będą w niej towary łatwopalne jak oleje i spraye oraz części karoseryjne. Hala 23 jest oddzielona od reszty obiektu, składowane będą tu m.in. opony (około 70-80 tys.) i felgi. Tak duże towary nie będą transportowane taśmociągiem, tylko najpierw dowożone na miejsce drogą zewnętrzną, a potem kolejnym łącznikiem, który ma być zbudowany w przyszłości. Zakończenie budowy hali głównej umożliwiło rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem wnętrza. Wykonano w całości zabudowę regałową, która liczy cztery poziomy, po 14 tys. m² każdy. W sumie stanęły tam regały z ok. 56 tys. m² półek. Dodatkowo powstała dwupoziomowa platforma stalowa o powierzchni ok. 1,4 tys. m² na każdym poziomie. W zabudowie regałowej znajdzie się system tryskaczowy, chroniący magazyn na wypadek zagrożenia pożarowego.Poza tym, ze względu na przepisy przeciwpożarowe, wszystkie półki i podłogi są ażurowe. W hali głównej będzie znajdowała się większość towarów, poza tymi, które trafią do hali 22 lub 23.

Z dwoma sorterami

Sercem obiektu jest hala główna z systemem taśmociągów o długości około 11 km. System składa się: ze stacji przyjęcia dostaw i zwrotów, taśmociągów, sortera towarów (cross-belt sorter dzielący towar na poszczególnych klientów) i sortera opakowań wysyłkowych (shoe sorter dzielący opakowania wysyłkowe na kierunki). Cross-belt sorter firmy Beumer umieszczony na antresoli ma 332,5 m długości, 361 dwupoziomowych zrzutek, co oznacza, że w jednym czasie ILS może sortować towar dla 722 różnych klientów. Wydajność startowa wynosi 18 tys. sztuk/godz., a po rozbudowie będzie to do 30 tys. sztuk/godz. Oznacza to, że towar dotrze do klientów zdecydowanie szybciej niż dotychczas. Dzięki temu będzie można wysłać ponad pół miliona sztuk towaru w ciągu dnia. Cross-belt sorter połączony jest taśmociągami z zabudową regałową. Towary dostarczone do sortera są wykładane manualnie na szerokich, czterokątnych taśmach, które poruszają się w ustalonej trajektorii. W przewidzianym miejscu taśma kieruje je w prawo lub w lewo. Operacja przekazania do odpowiedniego zrzutu odbywa się poprzez obrót taśmy. Praktycznie do zera zminimalizowane będzie ryzyko pomyłek – cross-belt sorter daje bowiem 99,9% pewności prawidłowego sortowania produktów. Cross-belt sorter będzie sortował towar mający wymiary pomiędzy 5 cm × 2 cm × 1 cm a 60 × 35 × 20 cm i o wadze od 50 g do 6 kg. Towary mniejsze będą zbierane w opakowania zbiorcze, traktowane przez sorter jak jedna sztuka. Większe od ww. towarów obsługiwane będą w sposób manualny.Rolą shoe sortera jest podzielenie opakowań wysyłkowych na poszczególne kierunki wysyłki. Ten sorter kurierski ma 140 m długości, zaopatrzony jest w 50 destynacji z 11-metrowymi zrzutami (1 osoba ma obsłużyć 5-10 zrzutek). Sorter wysyłkowy może posortować w godzinę ponad 2500 paczek.

Nieprzerwany ciąg testów

W Zakroczymiu od kilku miesięcy trwają najróżniejsze testy. Firma Beumer dokonała oprogramowania zamontowanych sorterów w nowej hali magazynowej oraz przeprowadziła wewnętrzne testy mechaniczne, mające na celu sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów elektrycznych, mechanicznych oraz pneumatycznych. Testy sprawdzające poprawność działania elementów mechanicznych zastosowanych technologii z towarem inwestora odbyły się w połowie kwietnia. Brali w nich udział przedstawiciele dostawcy, czyli firmy Beumer, oraz inwestora. Na potrzeby testów przygotowano towary różnej wielkości oraz o różnej wadze. Były one odkładane manualnie na sorter przez pracowników magazynu. W trakcie odkładania towaru na taśmę był on zeskanowany. Następnie przesuwał się z prędkością 1,5 m na sekundę, aby trafić do odpowiedniej destynacji. Wcześniej podobny test był wykonywany w fabryce firmy Beumer mieszczącej się na terenie Niemiec. Przy testach zainstalowanych systemów automatyki i systemów informatycznych pod lupę ekspertów trafiły przenośniki rozwożące towar w różne obszary składowania magazynu, jak i przewożące skompletowany towar na sortery i w obszar wysyłki. W pierwszej kolejności testowane były poszczególne elementy systemów, a później ich połączenie w całość. Ważne przy tym jest, aby system zarządzania magazynem (WMS) i system komunikowania się urządzeń (WCS) współpracowały ze sobą w zaplanowany sposób. Systemy informatyczne sterujące procesem przyjęcia dostaw w magazynie przetestowano w czerwcu i lipcu. Brali w nich udział przedstawiciele firm: Beumer, Asseco będącej dostawcą WMS, oraz wdrożeniowcy Inter Cars i ILS. Był to pierwszy, testowany w Zakroczymiu proces, polegający na przyjmowaniu dostaw od dostawców oraz zwrotów z filii. Dodatkowo testowane było rozkładanie towaru w regałach. W ostatnim czasie testowana była cała ścieżka towaru po magazynie. Testom zostały poddane też ilościowe obciążenie systemów, poprzez rotację dużych ilości kontenerów i paczek. Badano również powtarzalność uzyskanych wyników. Testy te nie były ostatecznymi i będą kontynuowane dla poszczególnych scenariuszy pracy ECLiR wziętych z codziennej praktyki dystrybucyjnej.

Wysoka wydajność i dokładność sortowania

Zadecydowano, że każdy rodzaj towaru – a w bazie firmy InterCars znajduje się ich ponad 200 tys. – będzie zbierany z miejsca składowania w regałach do oddzielnego pojemnika. Po zeskanowaniu tego towaru przed taśmą, będzie on odkładany ręcznie (ze względu na łatwiejszą obsługę i możliwość obsłużenia większej ilości towaru) na pustą tackę znajdującą się na sorterze, poruszającą się z prędkością 1,5 m/s. Po zeskanowaniu kodu trafi do dwupoziomowej zrzutki (podzielonej z kolei na towary lekkie i ciężkie), dedykowanej konkretnemu klientowi. Po pobraniu 80% towaru do zrzutki, zacznie się proces pakowania. Gotowa przesyłka trafi na położony poniżej taśmociąg, przejdzie kontrolę jakości i zjedzie do dolnego sortera wysyłkowego. Gdy pojemniki i kartony zostaną zamknięte, a etykiet przyklejone, towar gotowy będzie do przesortowania przez shoe sorter na poszczególne trasy. Warto podkreślić, że sorter wysyłkowy zapewnia wysoką wydajność oraz dokładność sortowania wielu rodzajów opakowań. Jest to możliwe dzięki temu, że elementy ślizgowe przesuwają się wzdłuż profili nośnych, a przenośnik wykonany jest z tłoczonych profili aluminiowych. Przy takiej konstrukcji, która stanowi zamkniętą powierzchnię, żadna przewożona przesyłka nie może ani spaść, ani utknąć. Sorter wysyłkowy umożliwia segregowanie paczek na obie strony linii, jednak Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS zdecydowało się na sortowanie jednostronne ze względu na ułatwiony dostęp do bram wysyłkowych. Technikę wykorzystano również przy przyjmowaniu zwrotów od odbiorców. Po ich przyjęciu towary sprawdzane będą pod nadzorem kamery. Następnie po weryfikacji wszystkie zwroty będą przepakowane do pojemników wewnętrznych i transportowane taśmociągami do zabudowy regałowej – na odpowiednie miejsce składowania będzie je prowadził WMS.

ILS nagrodzone za proekologiczne działania

Całą inwestycję związaną z Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS w Zakroczymiu, spółka ILS Sp. z o.o. zgłosiła do konkursu Environmental Prize jako projekt przyjazny ekologii. Konkurs organizowany jest corocznie przez firmę Partslife, a promuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony środowiska. O nagrodę walczą przedsiębiorstwa działające na niezależnym rynku motoryzacyjnym. Wśród podejmowanych aktywności można wymienić m.in. działania na rzecz redukcji poboru energii elektrycznej, cieplnej i zanieczyszczeń środowiska, a także działania związane z oszczędzaniem energii. Centrum ILS stara się zmniejszyć liczbę odpadów produkowanych w magazynie używając pojemników wielokrotnego użytku i ograniczając zużycie papieru (dzięki posługiwaniu się skanerami i PDA). Ponadto podejmowane są starania na rzecz poprawy świadomości pracowników. Duża waga przywiązywana jest do poprawy warunków socjalnych pracowników, ponieważ również w ten sposób rozszerza się ich wiedzę na temat troski o środowisko. Spółka przestrzega zasad segregowania odpadów, a w przyszłości planowana jest instalacja paneli słonecznych. Te kompleksowe działania podejmowane przez ILS Sp. z o.o. spotkały się z uznaniem jury konkursu Environmental Prize. Efektem jest wyróżnienie spółki i nagroda przyznana podczas uroczystej gali, 9 czerwca, w Wiesbaden (w Niemczech). Oprócz pamiątkowej statuetki, firma wygrała 2 tys. euro, które przeznaczy na cele charytatywne.

Pierwsze kroki

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sekretariat

pon. - pt. 9:00 - 16:00

info@ilslogistics.eu

22 713 93 00

Dział handlowy

pon. - pt. 8:00 - 16:00

22 714 14 50

lub zostaw swój numer

Oddzwonimy tego samego dnia (w dni robocze)

ZAPYTAJ O OFERTĘ