Why it is worth cooperating with us

We are a company with long-standing experience, set up in response to growing demand for logistics services.
Read more

News

Serce logistyki Inter Cars

Serce logistyki Inter Cars

Na 15-hektarowej działce, zakupionej przez Inter Cars w 2013 r. w Zakroczymiu, powstaje największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum logistyczne branży motoryzacyjnej – Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS. Na początku 2017 r. ma ono przejąć rolę magazynu w Czosnowie Jego budowa ma kosztować ponad 180 mln zł.

2016-10-07

Do pierwszego spotkania z przedstawicielami firmy Beumer, będącej dostawcą rozwiązania dotyczącego systemu taśmociągów i sorterów w Czosnowie, doszło w listopadzie 2013 r. Po miesiącach negocjacji i uzgodnień w styczniu 2015 zdecydowano się na współpracę z tą firmą, gdyż pozostałe nie były w stanie dostarczyć rozwiązania specyficznego dla branży auto-moto. Od lutego zajęto się projektowaniem detali i ich akceptowaniem, a w październiku zaczął się montaż sorterów. Dziś zaawansowanie wszystkich robót systemowych można ocenić na około 95%. W całości zakończono roboty drogowe. Przed budynkiem biurowym oraz halami magazynowymi powstał ogromny parking osobowy, także rozbudowano parkingi dla dostawców (na ok. 60 samochodów ciężarowych). Ponadto, wykonano drogi dojazdowe, chodniki i zagospodarowano tereny zielone. Gotowy jest główny budynek biurowo – socjalny, dyspozytornia i budynki techniczne.


Połączone ze sobą elementy


Najważniejszym magazynem jednak jest hala o powierzchni 30 tys. m² – największy obiekt w centrum, w którym ma pracować około 950 osób na trzech zmianach. Obok znajduje się trzypiętrowy budynek biurowy mający 1200 m² na jednym poziomie, przeznaczony dla ok. 200 pracowników. Prace związane z budową obu obiektów zakończono na przełomie 2015 i 2016 r. Wybudowano też parking na 600 samochodów i zmodernizowano istniejące hale – numerowane odpowiednio 22 i 23, każda o powierzchni ok. 5 tys. m². Hala 22 z resztą centrum będzie połączona łącznikiem z bramami oraz taśmociągiem, za pomocą którego mniejsze opakowania będzie można dostarczać do sortera wysyłkowego. Hala ta posiada trzy poziomy z obrotowymi regałami zabudowy regałowej i nitkę taśmociągu o około 30-40 m długości. Magazynowane będą w niej towary łatwopalne jak oleje i spraye oraz części karoseryjne. Hala 23 jest oddzielona od reszty obiektu, składowane będą tu m.in. opony (około 70-80 tys.) i felgi. Tak duże towary nie będą transportowane taśmociągiem, tylko najpierw dowożone na miejsce drogą zewnętrzną, a potem kolejnym łącznikiem, który ma być zbudowany w przyszłości. Zakończenie budowy hali głównej umożliwiło rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem wnętrza. Wykonano w całości zabudowę regałową, która liczy cztery poziomy, po 14 tys. m² każdy. W sumie stanęły tam regały z ok. 56 tys. m² półek. Dodatkowo powstała dwupoziomowa platforma stalowa o powierzchni ok. 1,4 tys. m² na każdym poziomie. W zabudowie regałowej znajdzie się system tryskaczowy, chroniący magazyn na wypadek zagrożenia pożarowego.Poza tym, ze względu na przepisy przeciwpożarowe, wszystkie półki i podłogi są ażurowe. W hali głównej będzie znajdowała się większość towarów, poza tymi, które trafią do hali 22 lub 23.


Z dwoma sorterami


Sercem obiektu jest hala główna z systemem taśmociągów o długości około 11 km. System składa się: ze stacji przyjęcia dostaw i zwrotów, taśmociągów, sortera towarów (cross-belt sorter dzielący towar na poszczególnych klientów) i sortera opakowań wysyłkowych (shoe sorter dzielący opakowania wysyłkowe na kierunki). Cross-belt sorter firmy Beumer umieszczony na antresoli ma 332,5 m długości, 361 dwupoziomowych zrzutek, co oznacza, że w jednym czasie ILS może sortować towar dla 722 różnych klientów. Wydajność startowa wynosi 18 tys. sztuk/godz., a po rozbudowie będzie to do 30 tys. sztuk/godz. Oznacza to, że towar dotrze do klientów zdecydowanie szybciej niż dotychczas. Dzięki temu będzie można wysłać ponad pół miliona sztuk towaru w ciągu dnia. Cross-belt sorter połączony jest taśmociągami z zabudową regałową. Towary dostarczone do sortera są wykładane manualnie na szerokich, czterokątnych taśmach, które poruszają się w ustalonej trajektorii. W przewidzianym miejscu taśma kieruje je w prawo lub w lewo. Operacja przekazania do odpowiedniego zrzutu odbywa się poprzez obrót taśmy. Praktycznie do zera zminimalizowane będzie ryzyko pomyłek – cross-belt sorter daje bowiem 99,9% pewności prawidłowego sortowania produktów. Cross-belt sorter będzie sortował towar mający wymiary pomiędzy 5 cm × 2 cm × 1 cm a 60 × 35 × 20 cm i o wadze od 50 g do 6 kg. Towary mniejsze będą zbierane w opakowania zbiorcze, traktowane przez sorter jak jedna sztuka. Większe od ww. towarów obsługiwane będą w sposób manualny.Rolą shoe sortera jest podzielenie opakowań wysyłkowych na poszczególne kierunki wysyłki. Ten sorter kurierski ma 140 m długości, zaopatrzony jest w 50 destynacji z 11-metrowymi zrzutami (1 osoba ma obsłużyć 5-10 zrzutek). Sorter wysyłkowy może posortować w godzinę ponad 2500 paczek.


Nieprzerwany ciąg testów


W Zakroczymiu od kilku miesięcy trwają najróżniejsze testy. Firma Beumer dokonała oprogramowania zamontowanych sorterów w nowej hali magazynowej oraz przeprowadziła wewnętrzne testy mechaniczne, mające na celu sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów elektrycznych, mechanicznych oraz pneumatycznych. Testy sprawdzające poprawność działania elementów mechanicznych zastosowanych technologii z towarem inwestora odbyły się w połowie kwietnia. Brali w nich udział przedstawiciele dostawcy, czyli firmy Beumer, oraz inwestora. Na potrzeby testów przygotowano towary różnej wielkości oraz o różnej wadze. Były one odkładane manualnie na sorter przez pracowników magazynu. W trakcie odkładania towaru na taśmę był on zeskanowany. Następnie przesuwał się z prędkością 1,5 m na sekundę, aby trafić do odpowiedniej destynacji. Wcześniej podobny test był wykonywany w fabryce firmy Beumer mieszczącej się na terenie Niemiec. Przy testach zainstalowanych systemów automatyki i systemów informatycznych pod lupę ekspertów trafiły przenośniki rozwożące towar w różne obszary składowania magazynu, jak i przewożące skompletowany towar na sortery i w obszar wysyłki. W pierwszej kolejności testowane były poszczególne elementy systemów, a później ich połączenie w całość. Ważne przy tym jest, aby system zarządzania magazynem (WMS) i system komunikowania się urządzeń (WCS) współpracowały ze sobą w zaplanowany sposób. Systemy informatyczne sterujące procesem przyjęcia dostaw w magazynie przetestowano w czerwcu i lipcu. Brali w nich udział przedstawiciele firm: Beumer, Asseco będącej dostawcą WMS, oraz wdrożeniowcy Inter Cars i ILS. Był to pierwszy, testowany w Zakroczymiu proces, polegający na przyjmowaniu dostaw od dostawców oraz zwrotów z filii. Dodatkowo testowane było rozkładanie towaru w regałach. W ostatnim czasie testowana była cała ścieżka towaru po magazynie. Testom zostały poddane też ilościowe obciążenie systemów, poprzez rotację dużych ilości kontenerów i paczek. Badano również powtarzalność uzyskanych wyników. Testy te nie były ostatecznymi i będą kontynuowane dla poszczególnych scenariuszy pracy ECLiR wziętych z codziennej praktyki dystrybucyjnej.


Wysoka wydajność i dokładność sortowania


Zadecydowano, że każdy rodzaj towaru – a w bazie firmy InterCars znajduje się ich ponad 200 tys. – będzie zbierany z miejsca składowania w regałach do oddzielnego pojemnika. Po zeskanowaniu tego towaru przed taśmą, będzie on odkładany ręcznie (ze względu na łatwiejszą obsługę i możliwość obsłużenia większej ilości towaru) na pustą tackę znajdującą się na sorterze, poruszającą się z prędkością 1,5 m/s. Po zeskanowaniu kodu trafi do dwupoziomowej zrzutki (podzielonej z kolei na towary lekkie i ciężkie), dedykowanej konkretnemu klientowi. Po pobraniu 80% towaru do zrzutki, zacznie się proces pakowania. Gotowa przesyłka trafi na położony poniżej taśmociąg, przejdzie kontrolę jakości i zjedzie do dolnego sortera wysyłkowego. Gdy pojemniki i kartony zostaną zamknięte, a etykiet przyklejone, towar gotowy będzie do przesortowania przez shoe sorter na poszczególne trasy. Warto podkreślić, że sorter wysyłkowy zapewnia wysoką wydajność oraz dokładność sortowania wielu rodzajów opakowań. Jest to możliwe dzięki temu, że elementy ślizgowe przesuwają się wzdłuż profili nośnych, a przenośnik wykonany jest z tłoczonych profili aluminiowych. Przy takiej konstrukcji, która stanowi zamkniętą powierzchnię, żadna przewożona przesyłka nie może ani spaść, ani utknąć. Sorter wysyłkowy umożliwia segregowanie paczek na obie strony linii, jednak Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS zdecydowało się na sortowanie jednostronne ze względu na ułatwiony dostęp do bram wysyłkowych. Technikę wykorzystano również przy przyjmowaniu zwrotów od odbiorców. Po ich przyjęciu towary sprawdzane będą pod nadzorem kamery. Następnie po weryfikacji wszystkie zwroty będą przepakowane do pojemników wewnętrznych i transportowane taśmociągami do zabudowy regałowej – na odpowiednie miejsce składowania będzie je prowadził WMS.


ILS nagrodzone za proekologiczne działania


Całą inwestycję związaną z Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS w Zakroczymiu, spółka ILS Sp. z o.o. zgłosiła do konkursu Environmental Prize jako projekt przyjazny ekologii. Konkurs organizowany jest corocznie przez firmę Partslife, a promuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony środowiska. O nagrodę walczą przedsiębiorstwa działające na niezależnym rynku motoryzacyjnym. Wśród podejmowanych aktywności można wymienić m.in. działania na rzecz redukcji poboru energii elektrycznej, cieplnej i zanieczyszczeń środowiska, a także działania związane z oszczędzaniem energii. Centrum ILS stara się zmniejszyć liczbę odpadów produkowanych w magazynie używając pojemników wielokrotnego użytku i ograniczając zużycie papieru (dzięki posługiwaniu się skanerami i PDA). Ponadto podejmowane są starania na rzecz poprawy świadomości pracowników. Duża waga przywiązywana jest do poprawy warunków socjalnych pracowników, ponieważ również w ten sposób rozszerza się ich wiedzę na temat troski o środowisko. Spółka przestrzega zasad segregowania odpadów, a w przyszłości planowana jest instalacja paneli słonecznych. Te kompleksowe działania podejmowane przez ILS Sp. z o.o. spotkały się z uznaniem jury konkursu Environmental Prize. Efektem jest wyróżnienie spółki i nagroda przyznana podczas uroczystej gali, 9 czerwca, w Wiesbaden (w Niemczech). Oprócz pamiątkowej statuetki, firma wygrała 2 tys. euro, które przeznaczy na cele charytatywne.

All news

Pay only for what you need

Choose the services you want and pay only for those you need

Thanks to this ILS is able to offer LCL and FCL transports at competitive terms and conditions for its Customers and foreign Partners. Main international routes are: Sosnowiec - Czech Rep., Slovakia, Hungary, Bulgaria, Croatia, Romania, Italy, Slovenia Czosnów-Lithuania, Latvia, Ukraine, Komorniki-Germany, England

More

We offer:

  • short delivery time, just-in-time. 
  • flexible choice of the number and type of vehicles, 
  • proven and trusted carriers
National internal delivery routes of ILS are being realized very frequently during the week. Each and every day we realize around 300 transports with FCL and LCL loads for our Customers. Qualified employees are able to design and tailor transport solutions of the needs of every Customer. We do not limit to particular industries, and controlled condition transports are familiar to us. In overwhelming majority the routes are realized in cycles, and dates and times of deliveries are defined in very tight time limits. This allows our Customers to plan their own production cycles very precisely, as well as their regional logistics. ILS Regional Warehouses are connected by the following regular delivery routes: Czosnów-Sosnowiec, Komorniki, WrocławSosnowiec-Komorniki, WrocławWrocław-Komornik
More
We offer possibility of transporting by the sea loads which are nonnormative/oversized and mass. We also transport containers from China to Poland by rail. Our company also has customs warehouse close to the port in Gdynia, providing full paperwork services. Experience of our employees assures the Customer a possibility of selecting the best and the most advantageous logistics solution. We work on the basis of international trade rules INCOTERMS 2010.
More

Our services are tailored to our customers, according to their individual needs. When negotiating cooperation, we develop dedicated and possibly most convenient solutions for our Customers, based on our experience and good practices developed thanks to long-term support for our current contractors.

Under our services we offer:

  • reception, storage on pallet and shelf racks, releasing packages, pallets and bulk goods 
  • braking bulk, order picking, order unbatching, palletizing
  • quality and quantity control of received and released goods, also sorting, maintenance, service and recycling of goods. 
  • protecting goods before dispatch, re-packaging.
We also help with designing storage space and warehouse equipment.
More

First steps

CONTACT US

Secretariat

mo - fr 9:00 - 16:00

info@ilslogistics.eu

+48 22 713 93 00

Sales department

mo - fr 8:00 - 16:00

+48 22 714 14 50

or leave your number

We will call you back on the same day (in weekdays)

ASK ABOUT THE OFFER