Strona główna Polityka cookies

Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Swobodni, adres: Swobodnia 35, 05-180 Zakroczym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 438899, NIP 5342488823, REGON: 146368675, numer rejestrowy BDO 000014717, z kapitałem zakładowym wynoszącym 266.400.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej jako „Administrator”) wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie w Serwisie.

Pliki cookie i podobne technologie

CZYM SĄ PLIKI COOKIE? Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy korzystasz z serwisów internetowych lub aplikacji. Zapamiętują m.in. Twoją wizytę i Twoje ustawienia.

Stałe i sesyjne pliki cookie

RODZAJ OPIS
Sesyjne pliki cookie Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
„Stałe” pliki cookie „Stałe” pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie. Pomagają nam zapamiętać Twoje ustawienia i preferencje, by uczynić kolejną wizytę wygodniejszą (np. nie będziesz musiał ponownie wpisywać danych logowania).

Niezbędne i opcjonalne pliki cookie

RODZAJ OPIS
Niezbędne pliki cookie Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Ci dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem Twojej zgody. Bez niezbędnych plików cookie nie moglibyśmy świadczyć Ci usług w Serwisie.
Opcjonalne pliki cookie Z tych cookies będziemy korzystać wyłącznie wtedy, gdy się na to zgodzisz. Mogą one służyć np. do realizacji naszych celów analitycznych i reklamowych.

Komu umożliwiamy zapisywanie cookies na Twoim urządzeniu?

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Pamiętaj, że strony innych podmiotów również wykorzystują cookies, na co nie mamy wpływu – zalecamy zapoznanie się z ich politykami cookies.

Zmiana ustawień przeglądarki

Platforma zarządzania zgodą (CMP)