новости

Serce logistyki Inter Cars

Serce logistyki Inter Cars

Na 15-hektarowej działce, zakupionej przez Inter Cars w 2013 r. w Zakroczymiu, powstaje największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum logistyczne branży motoryzacyjnej – Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS. Na początku 2017 r. ma ono przejąć rolę magazynu w Czosnowie Jego budowa ma kosztować ponad 180 mln zł.

2016-10-07

Do pierwszego spotkania z przedstawicielami firmy Beumer, będącej dostawcą rozwiązania dotyczącego systemu taśmociągów i sorterów w Czosnowie, doszło w listopadzie 2013 r. Po miesiącach negocjacji i uzgodnień w styczniu 2015 zdecydowano się na współpracę z tą firmą, gdyż pozostałe nie były w stanie dostarczyć rozwiązania specyficznego dla branży auto-moto. Od lutego zajęto się projektowaniem detali i ich akceptowaniem, a w październiku zaczął się montaż sorterów. Dziś zaawansowanie wszystkich robót systemowych można ocenić na około 95%. W całości zakończono roboty drogowe. Przed budynkiem biurowym oraz halami magazynowymi powstał ogromny parking osobowy, także rozbudowano parkingi dla dostawców (na ok. 60 samochodów ciężarowych). Ponadto, wykonano drogi dojazdowe, chodniki i zagospodarowano tereny zielone. Gotowy jest główny budynek biurowo – socjalny, dyspozytornia i budynki techniczne.


Połączone ze sobą elementy


Najważniejszym magazynem jednak jest hala o powierzchni 30 tys. m² – największy obiekt w centrum, w którym ma pracować około 950 osób na trzech zmianach. Obok znajduje się trzypiętrowy budynek biurowy mający 1200 m² na jednym poziomie, przeznaczony dla ok. 200 pracowników. Prace związane z budową obu obiektów zakończono na przełomie 2015 i 2016 r. Wybudowano też parking na 600 samochodów i zmodernizowano istniejące hale – numerowane odpowiednio 22 i 23, każda o powierzchni ok. 5 tys. m². Hala 22 z resztą centrum będzie połączona łącznikiem z bramami oraz taśmociągiem, za pomocą którego mniejsze opakowania będzie można dostarczać do sortera wysyłkowego. Hala ta posiada trzy poziomy z obrotowymi regałami zabudowy regałowej i nitkę taśmociągu o około 30-40 m długości. Magazynowane będą w niej towary łatwopalne jak oleje i spraye oraz części karoseryjne. Hala 23 jest oddzielona od reszty obiektu, składowane będą tu m.in. opony (około 70-80 tys.) i felgi. Tak duże towary nie będą transportowane taśmociągiem, tylko najpierw dowożone na miejsce drogą zewnętrzną, a potem kolejnym łącznikiem, który ma być zbudowany w przyszłości. Zakończenie budowy hali głównej umożliwiło rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem wnętrza. Wykonano w całości zabudowę regałową, która liczy cztery poziomy, po 14 tys. m² każdy. W sumie stanęły tam regały z ok. 56 tys. m² półek. Dodatkowo powstała dwupoziomowa platforma stalowa o powierzchni ok. 1,4 tys. m² na każdym poziomie. W zabudowie regałowej znajdzie się system tryskaczowy, chroniący magazyn na wypadek zagrożenia pożarowego.Poza tym, ze względu na przepisy przeciwpożarowe, wszystkie półki i podłogi są ażurowe. W hali głównej będzie znajdowała się większość towarów, poza tymi, które trafią do hali 22 lub 23.


Z dwoma sorterami


Sercem obiektu jest hala główna z systemem taśmociągów o długości około 11 km. System składa się: ze stacji przyjęcia dostaw i zwrotów, taśmociągów, sortera towarów (cross-belt sorter dzielący towar na poszczególnych klientów) i sortera opakowań wysyłkowych (shoe sorter dzielący opakowania wysyłkowe na kierunki). Cross-belt sorter firmy Beumer umieszczony na antresoli ma 332,5 m długości, 361 dwupoziomowych zrzutek, co oznacza, że w jednym czasie ILS może sortować towar dla 722 różnych klientów. Wydajność startowa wynosi 18 tys. sztuk/godz., a po rozbudowie będzie to do 30 tys. sztuk/godz. Oznacza to, że towar dotrze do klientów zdecydowanie szybciej niż dotychczas. Dzięki temu będzie można wysłać ponad pół miliona sztuk towaru w ciągu dnia. Cross-belt sorter połączony jest taśmociągami z zabudową regałową. Towary dostarczone do sortera są wykładane manualnie na szerokich, czterokątnych taśmach, które poruszają się w ustalonej trajektorii. W przewidzianym miejscu taśma kieruje je w prawo lub w lewo. Operacja przekazania do odpowiedniego zrzutu odbywa się poprzez obrót taśmy. Praktycznie do zera zminimalizowane będzie ryzyko pomyłek – cross-belt sorter daje bowiem 99,9% pewności prawidłowego sortowania produktów. Cross-belt sorter będzie sortował towar mający wymiary pomiędzy 5 cm × 2 cm × 1 cm a 60 × 35 × 20 cm i o wadze od 50 g do 6 kg. Towary mniejsze będą zbierane w opakowania zbiorcze, traktowane przez sorter jak jedna sztuka. Większe od ww. towarów obsługiwane będą w sposób manualny.Rolą shoe sortera jest podzielenie opakowań wysyłkowych na poszczególne kierunki wysyłki. Ten sorter kurierski ma 140 m długości, zaopatrzony jest w 50 destynacji z 11-metrowymi zrzutami (1 osoba ma obsłużyć 5-10 zrzutek). Sorter wysyłkowy może posortować w godzinę ponad 2500 paczek.


Nieprzerwany ciąg testów


W Zakroczymiu od kilku miesięcy trwają najróżniejsze testy. Firma Beumer dokonała oprogramowania zamontowanych sorterów w nowej hali magazynowej oraz przeprowadziła wewnętrzne testy mechaniczne, mające na celu sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów elektrycznych, mechanicznych oraz pneumatycznych. Testy sprawdzające poprawność działania elementów mechanicznych zastosowanych technologii z towarem inwestora odbyły się w połowie kwietnia. Brali w nich udział przedstawiciele dostawcy, czyli firmy Beumer, oraz inwestora. Na potrzeby testów przygotowano towary różnej wielkości oraz o różnej wadze. Były one odkładane manualnie na sorter przez pracowników magazynu. W trakcie odkładania towaru na taśmę był on zeskanowany. Następnie przesuwał się z prędkością 1,5 m na sekundę, aby trafić do odpowiedniej destynacji. Wcześniej podobny test był wykonywany w fabryce firmy Beumer mieszczącej się na terenie Niemiec. Przy testach zainstalowanych systemów automatyki i systemów informatycznych pod lupę ekspertów trafiły przenośniki rozwożące towar w różne obszary składowania magazynu, jak i przewożące skompletowany towar na sortery i w obszar wysyłki. W pierwszej kolejności testowane były poszczególne elementy systemów, a później ich połączenie w całość. Ważne przy tym jest, aby system zarządzania magazynem (WMS) i system komunikowania się urządzeń (WCS) współpracowały ze sobą w zaplanowany sposób. Systemy informatyczne sterujące procesem przyjęcia dostaw w magazynie przetestowano w czerwcu i lipcu. Brali w nich udział przedstawiciele firm: Beumer, Asseco będącej dostawcą WMS, oraz wdrożeniowcy Inter Cars i ILS. Był to pierwszy, testowany w Zakroczymiu proces, polegający na przyjmowaniu dostaw od dostawców oraz zwrotów z filii. Dodatkowo testowane było rozkładanie towaru w regałach. W ostatnim czasie testowana była cała ścieżka towaru po magazynie. Testom zostały poddane też ilościowe obciążenie systemów, poprzez rotację dużych ilości kontenerów i paczek. Badano również powtarzalność uzyskanych wyników. Testy te nie były ostatecznymi i będą kontynuowane dla poszczególnych scenariuszy pracy ECLiR wziętych z codziennej praktyki dystrybucyjnej.


Wysoka wydajność i dokładność sortowania


Zadecydowano, że każdy rodzaj towaru – a w bazie firmy InterCars znajduje się ich ponad 200 tys. – będzie zbierany z miejsca składowania w regałach do oddzielnego pojemnika. Po zeskanowaniu tego towaru przed taśmą, będzie on odkładany ręcznie (ze względu na łatwiejszą obsługę i możliwość obsłużenia większej ilości towaru) na pustą tackę znajdującą się na sorterze, poruszającą się z prędkością 1,5 m/s. Po zeskanowaniu kodu trafi do dwupoziomowej zrzutki (podzielonej z kolei na towary lekkie i ciężkie), dedykowanej konkretnemu klientowi. Po pobraniu 80% towaru do zrzutki, zacznie się proces pakowania. Gotowa przesyłka trafi na położony poniżej taśmociąg, przejdzie kontrolę jakości i zjedzie do dolnego sortera wysyłkowego. Gdy pojemniki i kartony zostaną zamknięte, a etykiet przyklejone, towar gotowy będzie do przesortowania przez shoe sorter na poszczególne trasy. Warto podkreślić, że sorter wysyłkowy zapewnia wysoką wydajność oraz dokładność sortowania wielu rodzajów opakowań. Jest to możliwe dzięki temu, że elementy ślizgowe przesuwają się wzdłuż profili nośnych, a przenośnik wykonany jest z tłoczonych profili aluminiowych. Przy takiej konstrukcji, która stanowi zamkniętą powierzchnię, żadna przewożona przesyłka nie może ani spaść, ani utknąć. Sorter wysyłkowy umożliwia segregowanie paczek na obie strony linii, jednak Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS zdecydowało się na sortowanie jednostronne ze względu na ułatwiony dostęp do bram wysyłkowych. Technikę wykorzystano również przy przyjmowaniu zwrotów od odbiorców. Po ich przyjęciu towary sprawdzane będą pod nadzorem kamery. Następnie po weryfikacji wszystkie zwroty będą przepakowane do pojemników wewnętrznych i transportowane taśmociągami do zabudowy regałowej – na odpowiednie miejsce składowania będzie je prowadził WMS.


ILS nagrodzone za proekologiczne działania


Całą inwestycję związaną z Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS w Zakroczymiu, spółka ILS Sp. z o.o. zgłosiła do konkursu Environmental Prize jako projekt przyjazny ekologii. Konkurs organizowany jest corocznie przez firmę Partslife, a promuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony środowiska. O nagrodę walczą przedsiębiorstwa działające na niezależnym rynku motoryzacyjnym. Wśród podejmowanych aktywności można wymienić m.in. działania na rzecz redukcji poboru energii elektrycznej, cieplnej i zanieczyszczeń środowiska, a także działania związane z oszczędzaniem energii. Centrum ILS stara się zmniejszyć liczbę odpadów produkowanych w magazynie używając pojemników wielokrotnego użytku i ograniczając zużycie papieru (dzięki posługiwaniu się skanerami i PDA). Ponadto podejmowane są starania na rzecz poprawy świadomości pracowników. Duża waga przywiązywana jest do poprawy warunków socjalnych pracowników, ponieważ również w ten sposób rozszerza się ich wiedzę na temat troski o środowisko. Spółka przestrzega zasad segregowania odpadów, a w przyszłości planowana jest instalacja paneli słonecznych. Te kompleksowe działania podejmowane przez ILS Sp. z o.o. spotkały się z uznaniem jury konkursu Environmental Prize. Efektem jest wyróżnienie spółki i nagroda przyznana podczas uroczystej gali, 9 czerwca, w Wiesbaden (w Niemczech). Oprócz pamiątkowej statuetki, firma wygrała 2 tys. euro, które przeznaczy na cele charytatywne.

Strategiczne Centrum Logistyczne ILS

ILS pewnym krokiem w XXI wiek

27 maja odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego pod budowę Europejskiego Centrum Logistycznego ILS Grupy Inter Cars SA w Zakroczymiu.

2015-05-28
Wydarzenie to było kulminacyjnym punktem wspólnych działań wielu ludzi, przedsiębiorstw oraz instytucji. Centrum w Zakroczymiu jest wyjątkowym przedsięwzięciem, które mogło być zrealizowane tylko poprzez zintegrowane działanie różnych podmiotów. Dlatego też w uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in.: m.in.: Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Marek Karólewski, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Magdalena Biernacka, Starosta Nowodworski i Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski. Inter Cars SA reprezentował Krzysztof Oleksowicz, założyciel, członek zarządu spółki. Gospodarzem uroczystości był natomiast Wojciech Aleksandrowicz, Prezes ILS Sp. z o.o., operatora logistycznego Inter Cars SA.

Apetyt na więcej

Uroczystość otworzył Wojciech Aleksandrowicz, który powitał gości, a następnie oddał głos Krzysztofowi Oleksowiczowi. Rok temu obchodziliśmy rocznicę wielkich zmian, 25 lat temu Polska stała się wolnym krajem – rozpoczął swoje przemówienie założyciel firmy. – Wolnym nie tylko politycznie, ale również gospodarczo. W tym roku Inter Cars obchodzi 25-lecie, dlatego można śmiało powiedzieć, że jest dzieckiem wolności. Dzięki wolnej gospodarce, dzisiaj firma jest jedną z największych spółek w Europie. Być może to jednak wciąż za mało, być może za rok lub kilka lat nasze apetyty będą rosnąć i zaczniemy działać jeszcze dalej, nie tylko w Europie. Jest to możliwe, a fundamentem tych działań jest inwestycja w Zakroczymiu - kontynuował K. Oleksowicz.

Krzysztof Oleksowicz odniósł się także do wzorowej współpracy pomiędzy spółką a instytucjami samorządowymi i państwowymi. Inter Cars SA po raz pierwszy skorzystała z pomocy publicznej, dzięki temu ta inwestycja jest tak duża i nowoczesna. Dlatego chciałbym podziękować władzom samorządowym za współpracę przy tworzeniu tego miejsca. Między nami były relacje partnerskie, dalekie od układu petent-urzędnik. Wspólnymi staraniami chcemy doprowadzić do sukcesu, z korzyściami dla każdej ze stron.

Rozwiązania na miarę XXI wieku


Następnie głos zabrał ponownie Wojciech Aleksandrowicz, który zaprezentował szczegóły dotyczące tej inwestycji.

Celem ILS, spółki należącej do Grupy Inter Cars, jest stworzenie strategicznego obiektu logistycznego opartego na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, które ma wyraźnie zwiększyć wydajność przepływu towarów. Będzie nim Europejskie Centrum Logistyczne ILS w Zakroczymiu. Centrum to przejmie na siebie przyjęcie towarów od dostawców, realizację zamówień, wydań, konfekcjonowania i zwrotów oraz obsługę przeładunków cross-docking. Centrum będzie pracować wydajniej nie tylko przez wzgląd na ulokowanie czynności logistycznych w jednym miejscu, ale również przez zastosowane rozwiązania techniczne. Nowy magazyn ma zwiększyć wydajność przepływu towarów i umożliwić świadczenie usług logistycznych, co przełoży się na potencjał całej Grupy Inter Cars. Będzie głównym magazynem w całej logistyce firmy.

Europejskie Centrum Logistyczne będzie składało się z trzech hal o łącznej powierzchni magazynowej 40 000 m2. Na potrzeby centrum zostanie wybudowana nowoczesna hala o powierzchni 30 000 m2, na jego potrzeby zaadaptowano dwie znajdujące się na terenie hale o powierzchni po 5000 m2. Powstanie także trzykondygnacyjny budynek biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 3600 m2, budynki gospodarcze, dyspozytornia oraz parking na prawie 600 miejsc.

Hala magazynowa ma posiadać kompletną, 4-poziomową zabudowę regałową, 17 000 miejsc paletowych i 18 000 miejsc półko­wych oraz system taśmociągów o łącznej długości ok. 11 km, który połączy się dodatkowo z dwoma nowoczesnymi sorterami. Wysokość hali sięgnie 10 m. Budowa hali została zaplanowana w taki sposób, aby od początku września 2015 r. w hali była możliwość montażu taśmociągów, sorterów oraz regałów. Zabudowę regałową dostarczy firma Wandalex S.A. Jej powierzchnia zajmie 14 370 m2na jednym poziomie. Na wszystkich czterech kondygnacjach będzie to łącznie ponad 56 000 m2! Waga zabudowy regałowej to prawie 1800 ton.

W dwóch mniejszych halach magazynowych o powierzchni po 5000 m2będą składowane towary łatwopalne, blachy oraz opony i felgi.

Wiara we własne siły


Dobra polityka jest dobra tylko wtedy, kiedy służy ludziom –powiedział Wicepremier Janusz Piechociński. A najlepiej służy wtedy, kiedy służy gospodarce. W ten sposób Minister Gospodarki odniósł się do współpracy pomiędzy Inter Cars a regionalnymi samorządcami.

(…) Nasza siła bierze się ze zrozumienia starej prawdy, że razem możemy więcej. (…) Ważna jest wiara we własne siły, która pomaga nam postrzegać biznes w ramach dobrych relacji i szacunku dla każdego, szacunku dla właściciela i menadżera, ale także szacunku dla pracownika.

Mimo że nie mieliśmy dotąd w zwyczaju wprowadzać do specjalnych stref ekonomicznych inwestycji z pogranicza spedycji, logistyki i handlu, to to Centrum w takiej strefie się znalazło. Ponieważ po pierwsze wspiera polską ekspansję gospodarczą w branży, która jest bardzo rozwojowa. Po drugie jest to wsparcie dla firmy kapitału polskiego, która ma odwagę myśleć o nowych rynkach - dodał J. Piechociński.

W trakcie wystąpienia Janusz Piechociński wręczył Odznaki za Zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej firmie Inter Cars SA oraz odrębnie Krzysztofowi Oleksowiczowi. Odznaka za Zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznawana jest przez Ministra Gospodarki, jak sama nazwa mówi, w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Odznaki przyznawane są za wybitne osiągnięcia w sferze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania. Wyróżnieni tą nagrodą menadżerowie mają znaczący wkład w ustanawianie wysokich standardów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a działalność ich firm pozytywnie wpływa na konkurencyjność naszej gospodarki.

Wspólnymi siłami

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego Centrum w Zakroczymiu była jednocześnie uroczystą inauguracją Podstrefy Zakroczym Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponieważ w tym wielkim projekcie działo wiele podmiotów, dlatego pod aktem podpisało się wiele osób. Sygnatariuszami byli: Krzysztof Oleksowicz, Wojciech Aleksandrowicz, Janusz Piechociński - Wicepremier, Marek Karólewski Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Magdalena Biernacka, Starosta Nowodworski i Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski. W ten symboliczny sposób rozpoczęli wspólny projekt, który jest czymś więcej niż tylko komercyjną inwestycją. Jest to zaczątek rozwoju nie tylko północnego Mazowsza, ale także przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki.

Europejskie Centrum Logistyczne ILS,jakie pojawia się dzisiaj na mapie Polski,to najlepszy przykład tego,jak polskie przedsiębiorstwa wyrastają na europejskich gigantów- w ten sposób odniósł się do wydarzenia Maciej Kropidłowski, wiceprezes Citi Handlowy. Mam przy tym poczucie, że to dopiero początek dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Inter Cars. Cieszę się, że jako Citi Handlowy możemy być partnerem finansowym naszego klienta - Inter Cars w tym ambitnym planie międzynarodowej ekspansji, jaką konsekwentnie i skutecznie dzisiaj realizuje. Doskonale oddaje to istotę naszego programu Emerging Market Champions, w którym wspieramy rozwój polskich firm poza granicami Polski, na czym korzystają wszyscy - klient i polska gospodarka- podsumował M. Kropidłowski.

Начало работы

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Секретариат

пн. - пт. 8:00 - 16:00

info@ilslogistics.eu

+48 22 713 93 00

Коммерческий отдел

пн. - пт. 8:00 - 16:00

+48 22 714 14 50

или оставьте свой номер

Мы перезвоним вам в этот же день (по рабочим дням)

ОТПРАВЬТЕ ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ