Strona główna Aktualności Jak pomagamy Ukrainie – 1 mln zł na pomoc humanitarną!
Powrót do aktualności
Data publikacji: 02.03.2022
Jak pomagamy Ukrainie – 1 mln zł na pomoc humanitarną!

Jak pomagamy Ukrainie – 1 mln zł na pomoc humanitarną!

Jako społeczność Inter Cars pragniemy wyrazić wsparcie i solidarność dla narodu ukraińskiego. Nie możemy patrzeć obojętnie na wydarzenia, które bezpośrednio dotykają obywateli Ukrainy, naszych przyjaciół, pracowników, partnerów biznesowych. Chcemy ich wesprzeć w tych trudnych chwilach, a nasze poparcie wyrazić przez konkretne formy pomocy.

Fundacja Inter Cars postanowiła przekazać 1 000 000 zł organizacjom, które aktywnie działają na rzecz ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Przekazujemy środki organizacjom o dużym doświadczeniu i cieszącym się publicznym zaufaniem. 

Wsparcie przekazujemy polskim i międzynarodowym organizacjom humanitarnym, działającym na terytorium Ukrainy.

Fala ukraińskich uchodźców szuka bezpiecznego schronienia między innymi w Polsce. Dlatego część środków przekazujemy takim organizacjom jak:

Zapewniamy, że nasza pomoc nie skończy się wyłącznie na przekazaniu środków finansowych. Powołaliśmy sztab pomocowy Inter Cars SA Help UA, który pracuje nad dalszymi procedurami wsparcia, między innymi zapewnienie noclegów, opiekę prawną, wsparcie w zakresie zatrudnienia, czy opiekę psychologiczną. O dalszych planach pomocowych będziemy Was informować na bieżąco.

Jeśli jesteś osobą chętną do pomocy wypełnij proszę FORMULARZ   wolontariusza.

W miarę zgłoszeń od potrzebujących będziemy się z Tobą kontaktowali, aby skoordynować nasze wsparcie. 

Uruchomiliśmy również zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wpłaty należy kierować na:  

Nazwa: Fundacja Inter Cars 

Adres: ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, Wieża B 

Tytuł przelewu: Darowizna „Wsparcie dla Ukrainy” 

Nr konta do darowizn: PLN: 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001,

EUR: 07 1140 0039 0000 4739 8600 1002

SWIFT: BREXPLPWXXX

IBAN: PL 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001

Wspólnie pomóżmy Ukrainie! 

Zespół Fundacji Inter Cars 

*****

How we help Ukraine – PLN 1 million for humanitarian aid!

As  Inter Cars community, we would like to express our support and solidarity with the Ukrainian nation. We cannot look indifferently at the events which directly affect the Ukrainian people, our friends, employees and business partners. We want to support them in these difficult moments and express our support through concrete forms of help.  

The Inter Cars Foundation decided to donate PLN 1,000,000 to organisations, which actively support the victims of the armed conflict in Ukraine. We transfer funds to organisations with extensive experience and public trust.  

We provide support to Polish and international humanitarian organisations operating on the territory of Ukraine.  

A wave of Ukrainian refugees is seeking safe place in Poland, among other places. This is why we donate part of our funds to organisations such as:   

We can assure you that our assistance will not end with just donating money. We have established an Inter Cars SA Help UA staff, which is working on further support procedures, including providing accommodation, legal care, employment support or psychological care. We will keep you informed about further help plans.  

If you are willing to help, please fill in the volunteer FORM.  

As requests from those in need come in, we will contact you to coordinate our support.  

We have also launched a fundraiser to help victims of the war in Ukraine. Payments should be directed to:   

Name: Inter Cars Foundation  

Address: ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, Tower B  

Transfer title: Donation „Support for Ukraine”  

Account number for donations:
PLN: 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001,
EUR: 07 1140 0039 0000 4739 8600 1002 

SWIFT: BREXPLPWXXX
IBAN: PL 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001 

Let’s help Ukraine together!  

The Team of Inter Cars Foundation 

*****

Як ми допомагаємо Україні – 1 млн злотих на гуманітарну допомогу

WWW IC:  

Як спільнота Inter Cars, ми хочемо висловити нашу підтримку та солідарність з українським народом. Ми не можемо бути байдужими до подій, які безпосередньо стосуються громадян України, наших друзів, співробітників та бізнес-партнерів. Ми хочемо підтримати їх у ці важкі часи та висловити свою підтримку конкретними формами допомоги. 

Фундація Inter Cars вирішила передати 1 мільйон злотих організаціям, які активно працюють на користь постраждалих від збройного конфлікту в Україні. Ми передаємо грошові засоби організаціям з великим досвідом та довірою суспільства. 

Ми надаємо підтримку польським та міжнародним гуманітарним організаціям, які діють в Україні.  

Фундація «Наш вибір», яка керує «Українським домом у Варшаві» і яка запустила цілодобову гарячу лінію для біженців з України.  

Фундація „Український дім” у Перемишлі, якадіє в рамках української громади в Польщі для діалогу та освіти.  

Польська гуманітарна акція (PAH) діє в Україні з початку конфлікту в 2014 році, яка займається розповсюдженням продуктів харчування та інших предметів першої необхідності.  

Хвиля українських біженців шукає безпечного притулку зокрема у Польщі. Саме тому ми передаємо частину грошових засобів таким організаціям, як:  

Фундація Спасіння, яка протягом багатьох років допомагає будувати нове життя у Польщі біженцям, іммігрантам та репатріантам.  

Фундація «Наш вибір», яка керує «Українським домом у Варшаві» і яка запустила цілодобову гарячу лінію для біженців з України.  

Фундація „Український дім” у Перемишлі, якадіє в рамках української громади в Польщі для діалогу та освіти.  

Запевняємо, наша допомога не закінчиться лише переказом фінансових засобів. Ми створили штаб допомоги Inter Cars SA Help UA, який працює над подальшими процедурами підтримки, зокрема пошуку житла, надання правової допомоги, підтримки щодо працевлаштування або психологічної допомоги. Ми будемо інформувати вас в режимі поточного часу про подальші плани допомоги. 

Ми також розпочали збір коштів на допомогу постраждалим від війни в Україні. Платежі слід здійснювати на:

Назва: Inter Cars Foundation

Адреса: вул. Група армій Крайової «Кампінос» 15, башта Б

Назва переказу: Пожертвування «Підтримка України»

Номер рахунку для пожертв:

PLN: 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001,
EUR: 07 1140 0039 0000 4739 8600 1002 

SWIFT: BREXPLPWXXX
IBAN: PL 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001

Давайте разом допоможемо Україні!  

Команда Фундації Іnter Cars